OAKC

NAKC/OAKC & ADAC Kart Cup Oschersleben

Bambini light Bambini,WF,RK 1 KZ2, KZ2 Gentlemen X30 Sen, Rotax Max X30 Jun, KF J Meisterschaftsendstand: X30 Senior X30 Junior KZ2 KZ2 Gentlemen Bambini

NAKC/OAKC Lohsa

Bambini Bambini light KZ2 – KZ2 Gentlemen X30 Junior – KF 3 X30 Senior

NAKC/OAKC Templin

Bambini – Bambini light X30 Senior KZ 2 KZ 2 Gentlemen KF 3 – X30 Junior